BTW terugvragen voor installaties van 1 Jan 2012 t/m Juni 2013

Door een uitspraak van de Hoge Raad op 15 December j.l. is het nu mogelijk voor eigenaren van een zonnepaneel installatie die deze aangeschaft hebben in de periode van 1 jan 2012 t/m juni 2013 om de BTW terug te vragen. Het gaat om de datums die op de facturen staan vermeld.

Indien u bij ons de zonnepanelen heeft aangeschaft in deze periode dan kunnen wij dit voor u verzorgen voor het bedrag van € 121,= incl. BTW.

Door het invullen van het machtigingsformulier in de bijlage en deze terug te sturen, en het overmaken van het bedrag van € 121,= op bank rekeningnummer NL66 RABO 015 35 88 861 t.n.v. CORO Zonnepanelen met vermelding van uw gegevens gaan wij dit voor u regelen. U hoeft geen facturen bij te voegen dat verzorgen wij voor u.

Mocht u onverhoopt de BTW niet terug krijgen dan ontvangt u van ons de kosten voor het terug vragen van de BTW retour.

Op het terug te vorderen BTW bedrag houd de belastingdienst een forfaitbedrag in van € 20,= per 1000 / Wp.

Zorgt u ervoor dat wij voor 24 december de gegevens hebben voor de aangifte, dan zorgen wij ervoor dat de aangifte op tijd bij de Belastingdienst ligt.