Gepubliceerd op 18/12/2023

2023 een bloedstollend jaar voor de zonne-energiesector

‘Een bloedstollend jaar voor de zonne-energiesector.’ Zo karakteriseert Nold Jaeger van Holland Solar 2023. ‘De solar coaster dendert door. We moeten naar stabiele groei om onze klimaatdoelen te halen.’

Hoe gaat het met Holland Solar?
‘Een branchevereniging ontwikkelt zich altijd een beetje achter de markt aan. Bedrijven moeten eerst het belang zien van wat je doet, dan pas kan je groeien. Dat zien we ook bij Holland Solar. De sector groeit hard, dus wij groeien ook door. Dit jaar namen we 3 fantastische nieuwe collega’s aan, experts die zich bezighouden met zonnewarmte en zon op land, netinfra, cybersecurity en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en public affairs. We gaan dus op volle kracht 2024 in.’

Dat is nodig?
‘Er zijn zoveel dossiers die tegenwoordig te maken hebben met zonne-energie, vrijwel alles wat er bij het ministerie van Economische zaken en Klimaat gebeurt raakt onze sector, direct of indirect. Daar moeten wij op in kunnen spelen, organisatorisch en inhoudelijk. Kijk naar wat er dit jaar allemaal speelde.’

Hoe kijk jij daarop terug?
‘Het was fantastisch voor Holland Solar als organisatie – het team geeft heel veel energie en we pakken flink door. Voor onze achterban was het echter, kort door de bocht, een en bloedstollend jaar. Ups en down zijn eigen aan zonne-energiemarkt, 2023 kende beiden in extremis.’

Je doelt op?
‘De sky was the limit voor de residentiële pv-markt, tot dat het plotseling omsloeg enkele maanden geleden. De vraag van consumenten viel fors terug. Er kwamen een aantal zaken bij elkaar; de voortslepende salderingsdiscussie, de toeslag voor zonnepaneeleigenaren van Vandebron, een niet erg opportune publicatie van Milieu Centraal over het verdienmodel van zonnepanelen… En een hoogtepunt is geen hoogtepunt als het daarna niet weer minder wordt. Het wordt echter zeker weer beter in dit marktsegment, hopelijk snel. Kijk maar naar de positieve berichtgeving vanuit Milieu Centraal en de positieve berichten in veel media aan het begin van deze maand.’

En de grootzakelijke markt?
‘Vanuit systeemperspectief was het een bijzonder goed jaar. Zo publiceerde klimaatminister Jetten onlangs het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). Daarin is een hele grote rol voor zonnepanelen weggelegd. Ook de netbeheerders verhoogden dit jaar hun verwachtingen voor pv, dus ook voor grootschalige installaties. Ik denk dat er vrijwel geen beleidsmaker meer is die het belang niet ziet van grootschalige zonne-energiesystemen om onze klimaat-en energiedoelen te halen en de bedrijven van de toekomst van elektriciteit te voorzien. Aan de andere kant kwam het kabinet met een beperking van zon op landbouwgronden, zonder juist in te gaan op de kansen die zonneparken kunnen bieden. Juist die kansen hebben we onder de aandacht gebracht van provincies en de media. En je ziet tegelijkertijd dat grootzakelijk zon op dak langzaam aan het vertragen is, dat is echt zorgelijk. Tegelijkertijd zie je ambitieuze wetgeving vanuit de EU die zon op grote daken echt de norm gaat maken.’

En wat zien jullie op het gebied van zonnewarmte?
‘Het was voor de zonnewarmtesector een goed jaar. Met de oplevering van de grootste zonnewarmte-installatie van ons land in Groningen en een recordaantal ISDE-aanvragen voor zonneboilers. Je begint ook langzaam te zien dat pvt echt steeds meer aandacht krijgt in de ogen van beleidsmakers en consumenten. Tegelijkertijd blijft de techniek echt te ondergewaardeerd in de warmtetransitie, want het is een echte spijtvrije investering doordat het met zo veel toepassingen gecombineerd kan worden. Dat maakt dus dat we nog niet uit dat dal zijn voor zonnewarmte.’

Datum

18/12/2023

Deel artikel

Meer artikelen

58 procent consumenten met zonnepanelen...
58 procent van de Nederlandse consumenten met zonnepanelen wil een steentje bijdragen...
Zonnepanelen, recycling
Van zonnestroom naar afvalstroom: de...
Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) behartigt de belangen van producenten en importeurs...
Helft Nederlanders zonder zonnepanelen wil...
De helft van de Nederlanders zonder zonnepanelen wil zonnepanelen laten installeren. Voor...
Script completed.