Gepubliceerd op 26/07/2023

Zonne-energie in verkiezingsprogramma D66

Net als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen, besteedt D66 in haar conceptverkiezingsprogramma met de titel ‘Nieuwe energie voor Nederland’ veel aandacht voor zonne-energie.
Overmatige afhankelijkheid
D66 pleit voor een energievoorziening die divers en onafhankelijk is. De partij wil ervoor zorgen dat er geen sprake is van overmatige afhankelijkheid van 1 land of ondersteuning van foute regimes. ‘We versterken de Europese Energie Unie en bouwen aan gemeenschappelijke capaciteit, infrastructuur en netwerken.’
‘Onze koploperspositie op het gebied van zonne-energie en wind op zee breiden we verder uit door nieuwe windmolenparken te bouwen’, schrijft D66 in het conceptverkiezingsprogramma. ‘We helpen zowel kopers als huurders om hun woning te verduurzamen en duurzame energie op te wekken. Door alle klimaatdoeners te ondersteunen en de vervuiler te laten betalen, bouwen we samen aan de klimaatneutrale toekomst van Nederland.’
Zon op land
Uitbreiding van wind en zon op land blijft volgens de partij noodzakelijk, met duidelijke normen voor de hinder van geluid en slagschaduw. ‘Bij zonne-energie kiezen we zo veel mogelijk voor zon op daken, gevels en restgronden. Voor perioden met te weinig zon en wind borgen we de leveringszekerheid via afspraken met grote afnemers over flexibel elektriciteitsgebruik en CO2-vrije gascentrales, waar we het gebruik van waterstof normeren.’
Vaker decentraal
‘De opwek van energie zal veel vaker decentraal plaatsvinden’, vervolgt de partij in het verkiezingsprogramma. ‘We passen wetgeving aan zodat dit wordt gestimuleerd en vereenvoudigd. We maken het delen van energie mogelijk en stimuleren lokaal eigenaarschap, bijvoorbeeld via energiecoöperaties. Dit bevordert niet alleen de acceptatie en betrokkenheid, maar versterkt ook de economische veerkracht van lokale gebieden. We voeren een kwaliteitsbudget in, om het effect van energieprojecten op de leefomgeving te minimaliseren.
Met volle vaart
De Warmtewet die in voorbereiding is, moet wat D66 betreft met volle vaart worden behandeld. ‘We koppelen de warmteprijs los van de gasprijs. Warmtenetten moeten voor een meerderheid in publieke handen zijn. We intensiveren de ontsluiting van duurzame warmtebronnen, zoals geothermie en aquathermie.’
Productie
De laatste voor de zonne-energiesector relevante passage uit het verkiezingsprogramma gaat over Europese productie. ‘Voor een duurzaam en zelfvoorzienend Europa is het noodzakelijk om voldoende grondstoffen, productie- en recyclecapaciteit te hebben voor cruciale producten zoals windmolens, zonnepanelen, batterijen en voor waterstoftechnologieën. Hierdoor creëren we meer lokale banen en verminderen we onze afhankelijkheid van landen als China. Door wereldwijd leiderschap te tonen, dragen we bij aan een duurzame wereld en creëren we een sterke positie voor Nederlandse bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning van circulaire zonnepaneelproductie in Nederland met overheidssteun, waarmee we al goede vooruitgang boeken.’

Datum

26/07/2023

Deel artikel

Meer artikelen

Helft Nederlanders zonder zonnepanelen wil...
De helft van de Nederlanders zonder zonnepanelen wil zonnepanelen laten installeren. Voor...
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen van de...
De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen is voorlopig van de baan....
Week van de waarheid voor...
Week van de waarheid voor salderingsregeling: ‘Afbouw zorgt voor doorgang uitrol zonnepanelen’
Script completed.