Gepubliceerd op 21/09/2023

Salderingsregeling | ‘Lange formatie minstens zo gevaarlijk voor energietransitie als val van kabinet’

‘Het is moeilijk voor te stellen dat de verkiezingen geen enkele vorm van vertraging voor de energietransitie zullen opleveren’, dat stelt Marc Londo, inhoudelijk strateeg bij de NVDE.

Het Nederlandse politieke landschap kan op 22 november zomaar eens op zijn kop gezet worden. Net nu klimaatminister Rob Jetten op stoom begon te komen, sneuvelde het kabinet Rutte IV. Het gevolg: een lange lijst met dossiers die nog meer stilstand eigenlijk niet kunnen verdragen.

Discontinuïteit
In de zomer van 2021 stelde Londo in gesprek met de redactie van Solar Magazine nog dat de lange formatie van het kabinet Rutte IV voor de afbouw van de salderingsregering geen showstopper hoefde te zijn. Hoe anders hangt de vlag er 2 jaar later bij. Het ‘nieuwe’ kabinet is alweer gevallen en ondanks dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de afbouw van de salderingsregeling is het door het aantreden van een nieuwe Eerste Kamer – met de BoerBurgerBeweging als grootste partij – allerminst zeker dat de afbouw van het salderen doorgaat. Daarmee dient de vraag of de verkiezingen en weer een nieuwe formatieperiode de energietransitie in gevaar brengen – en meer in het bijzonder de uitrol van zonnepanelen – zich opnieuw aan.

‘Verkiezingen en formaties leveren te allen tijde gedoe en discontinuïteit op’, opent Londo het gesprek. ‘Al is het maar omdat een nieuwe klimaatminister aantreedt die ongetwijfeld met nieuwe plannen op de proppen komt. Dat is ons inziens zonde, want demissionair minister Jetten heeft afgelopen april bij de Voorjaarsbesluitvorming 120 extra klimaatmaatregelen aangekondigd om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelstelling haalt. Dat pakket bevatte tal van mooie plannen die nu ongetwijfeld niet onverkort doorgevoerd worden. Tegelijkertijd is het zo dat het ambtelijk apparaat voorlopig hard doorwerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van de plannen.’

Controversieel verklaren
Het controversieel verklaren van specifieke dossiers – al dan niet door de Tweede en / of Eerste Kamer – vergroot de kans van het halen van de klimaatdoelen niet, erkent Londo. ‘Tegelijkertijd zijn de doelen nog niet buiten beeld. Ik acht het niet ondenkbaar dat de klimaatminister van het volgende kabinet het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) dat ten grondslag ligt aan Jettens maatregelen gaat hergebruiken. Ook de programmacommissies van de politieke partijen nemen kennis van het IBO-onderzoek, wat hopelijk zorgt voor meer concrete verkiezingsprogramma’s. Alles staat of valt met de formatie van een nieuw kabinet. Een lang formatieproces is minstens zo gevaarlijk voor de energietransitie als de val van het kabinet zelf.’

Datum

21/09/2023

Deel artikel

Meer artikelen

Helft Nederlanders zonder zonnepanelen wil...
De helft van de Nederlanders zonder zonnepanelen wil zonnepanelen laten installeren. Voor...
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen van de...
De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen is voorlopig van de baan....
Week van de waarheid voor...
Week van de waarheid voor salderingsregeling: ‘Afbouw zorgt voor doorgang uitrol zonnepanelen’
Script completed.