Gepubliceerd op 22/01/2024

Minister: ‘Terugleverkosten eigenaren zonnepanelen zorgen voor onduidelijkheid’

Terugleverkosten die energieleveranciers in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen zorgen voor onduidelijkheid over de terugverdientijd. Afbouw van de salderingsregeling is daarom noodzaak.

Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie herhaald in antwoord op Kamervragen van Silvio Erkens (VVD) over de dalende verkopen van zonnepanelen. Jetten liet afgelopen december al weten dat afbouw van de salderingsregeling de reden voor de extra heffingen van de energiebedrijven wegneemt. De minister herhaalt nu nog altijd per 1 januari 2025 te willen starten met de afbouw van de salderingsregeling.

Duidelijkheid geven
‘Het is onwenselijk dat leveranciers verschillende wijzen gaan hanteren om hun kosten als gevolg van klanten met zonnepanelen te beheersen’, stelt Jetten in antwoord op de Kamervragen van de VVD. ‘Het is van belang dat er duidelijke, eerlijke en transparante regels zijn voor het terugleveren van zelf opgewekte elektriciteit middels zonnepanelen op het net. De verschillende wijzen die leveranciers hanteren om hun kosten te beheersen voor mensen met zonnepanelen dragen hier niet aan bij.’

Jetten stelt de verschillende wijzen die leveranciers hanteren om hun kosten als gevolg van klanten met zonnepanelen te beheersen te betreuren. ‘Deze methoden kunnen als ondoorzichtig of zelfs oneerlijk worden ervaren. Ik geef er juist de voorkeur aan om een aanpassing van de regels in één keer goed te regelen met het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling en zo duidelijkheid te geven aan consumenten, leveranciers en alle andere betrokken partijen.’

Vandebron
De terugleverkosten die leveranciers in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen kunnen er volgens hem aan bijdragen dat mensen die nog geen zonnepanelen hebben minder geneigd zijn om hierin te investeren. ‘Terugleverkosten, of andere manieren die door leveranciers gehanteerd worden om kosten door te berekenen aan zonnepaneelbezitters, veroorzaken onduidelijkheid over de terugverdientijd. Zo rekent leverancier Vandebron bijvoorbeeld terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen. Volgens eerdere berekeningen kan de terugverdientijd voor een klant bij leverancier Vandebron hierdoor met enkele jaren oplopen. Dit gaat er echter van uit dat Vandebron de huidige terugleverkosten in stand houdt. Als het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling wordt aangenomen, zullen de kosten die leveranciers maken als gevolg van het salderen afnemen. Hierdoor zullen zij minder kosten door hoeven te rekenen. Vandebron heeft dan ook aangegeven dat ze de kosten die ze in rekening brengen aan klanten met zonnepanelen af zullen bouwen naarmate de salderingsregeling wordt afgebouwd.’

De minister benadrukt dat energieleveranciers door de bestaande salderingsregeling teruggeleverde stroom ook verplicht zijn af te nemen op momenten dat deze weinig waard is en dit moeten verrekenen met geleverde elektriciteit op duurdere momenten. ‘Ook stijgen de onbalanskosten die gemaakt moeten worden als gevolg van de elektriciteit die ingevoed wordt op het net door klanten met zonnepanelen. Door de salderingsregeling af te bouwen, zullen de kosten die leveranciers hieraan maken, dalen. Daarbij biedt de afbouw een prikkel voor zonnepanelenbezitters om het eigen verbruik van opgewekte elektriciteit te verhogen.’

Datum

22/01/2024

Deel artikel

Meer artikelen

58 procent consumenten met zonnepanelen...
58 procent van de Nederlandse consumenten met zonnepanelen wil een steentje bijdragen...
Zonnepanelen, recycling
Van zonnestroom naar afvalstroom: de...
Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) behartigt de belangen van producenten en importeurs...
Helft Nederlanders zonder zonnepanelen wil...
De helft van de Nederlanders zonder zonnepanelen wil zonnepanelen laten installeren. Voor...
Script completed.